אישור
כל מס - הדיווח המקוון למע"מ והחייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה על פי
דף הבית > הדיווח המקוון למע"מ והחייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול ספרים
הדיווח המקוון למע"מ והחייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול ספרים
תקציר
לנוחיות הקוראים אנו מרכזים בטבלה את מחזורי העוסקים החייבים בהנהלת חשבונות כפולה בשנת המס 2015 בהתייחס גם לחובת הדיווח המקוון למע"מ.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית