אישור
כל מס - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשמ"ז-1987 - תיקון טעויות
דף הבית > חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשמ"ז-1987 - תיקון טעויות
הוסף למועדפים

הערה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשמ"ז-1987 - תיקון טעויות
19/06/1987
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית