אישור
כל מס - כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח שנתי ניכויים), התשע"ח-2018
דף הבית > כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח שנתי ניכויים), התשע"ח-2018
כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח שנתי ניכויים), התשע"ח-2018
תקציר
פורסמה טיוטת חקיקת משנה לכללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח שנתי ניכויים) התשע"ח-2018 להערות הציבור עד ליום 2.12.2018.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית