אישור
כל מס - הוצאות בגין "שירותי משרד"
דף הבית > הוצאות בגין "שירותי משרד"
הוצאות בגין "שירותי משרד"
תקציר
עמדת רשות המסים היא שהוצאות בעבור "שירותי משרד" יוכרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר מדובר במשרד שבו מנהל הנישום/העוסק את עיסוקו או משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הוא משרד. יובהר כי הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיו"ב אינן נכנסות להגדרת "שירותי משרד".
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית