אישור
כל מס - מגוון דרכים לחסוך במס שבח
דף הבית > מגוון דרכים לחסוך במס שבח
מגוון דרכים לחסוך במס שבח
תקציר
ידוע כי מס שבח הוא מקדמה על חשבון מס הכנסה, ואכן באמצעות שימוש מושכל בהוראות פקודת מס הכנסה, ישנן דרכים שעשויות להפחית את שיעור המס ועמו את חבות מס השבח, למשל: הגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין שנת המכירה; פריסה של השבח על פני מספר שנים; פיצול השבח; קיזוז הפסד הון וקיזוז הפסד עסקי.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית