אישור
כל מס - מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי - החלטת מיסוי בהסכם
דף הבית > מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי - החלטת מיסוי בהסכם
מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
פורסמה החלטת מיסוי בהסכם שעניינה מיזוג שתי חברות בעלת מפעל טכנולוגי. החברה הממוזגת ביקשה לאשר כי יראו במפעל הממוזג מפעל טכנולוגי מועדף על פי החוק לעידוד השקעות הון. עוד ביקשה החברה לאשר כי הכנסות החברה הממוזגת ממתן זכות שימוש בתוכנות לאחר המיזוג מהוות הכנסה טכנולוגית מועדפת כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית