אישור
כל מס - החוק לצמצום השימוש במזומן
דף הבית > החוק לצמצום השימוש במזומן
החוק לצמצום השימוש במזומן
תקציר
רשות המסים בישראל פרסמה הוראות והנחיות ליישום החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול. ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה, והכל כפי שיפורט בהמשך.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית