אישור
כל מס - העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96
דף הבית > העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית - החלטת מיסוי בהסכם
העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הדנה בבקשתו של בעל מניות מהותי המחזיק במלוא הון המניות בחברה. בשנת 2014 רכשה החברה מקבלן דירת מגורים בבניין בבנייה רוויה. בנייתה של הדירה לא צפויה להסתיים עד 31/12/2018 אלא במהלך שנת 2019. הדירה תשמש למגורים של בעל המניות ומשפחתו. טרם שולמה מלוא התמורה עבור רכישת הדירה. הבקשה: לאשר כי הוראות המעבר הקבועות בסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית יחולו על הדירה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית