אישור
כל מס - הקמת חניון ציבורי לרשות מקומית במסגרת עסקת B.O.T - החלטת מיסוי
דף הבית > הקמת חניון ציבורי לרשות מקומית במסגרת עסקת B.O.T - החלטת מיסוי בהסכם
הקמת חניון ציבורי לרשות מקומית במסגרת עסקת B.O.T - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בתחום מיסוי מקרקעין הדנה בהתקשרות בין חברה לפיתוח כלכלי שהינה תאגיד עירוני לבין רשות מקומית לצורך הקמת חניות ציבורי במסגרת עסקת B.O.T. הרשות המקומית הגישה בקשה לרשת המסים לקבוע כי העמדת המקרקעין שבבעלותה, לחברה לצורך הקמת והפעלת החניון הציבורי לא תיחשב כמכירת "זכות במקרקעין" כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין ולא תחויב במס שבח ובמס רכישה, ככל שמשך התקופה בה מועמדים המקרקעין לצורך הקמת והפעלת החניות הציבורי, בניטרול תקופת ההקמה, לא יעלה על 24 שנים ו–11 חודשים.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית