אישור
כל מס - שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2019
דף הבית > שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2019
שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2019
תקציר
המוסד לביטוח לאומי פרסם את הנתונים למעסיקים לינואר 2019 לניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים, תקרות הכנסה מופחתת ומרבית ועוד.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית