אישור
כל מס - החלת סעיף 3(ט) על בעל מניות ביתרת חובה לסוף 2016 שלא הוחזרה ב-2017
דף הבית > החלת סעיף 3(ט) על בעל מניות ביתרת חובה לסוף 2016 שלא הוחזרה ב-2017
החלת סעיף 3(ט) על בעל מניות ביתרת חובה לסוף 2016 שלא הוחזרה ב-2017
תקציר
סעיף 3(ט1)(8) לפקודת מס הכנסה קובע שעד למועד החיוב (או עד להשבת הכספים) יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה. אם יתרת החובה לא הוחזרה עד יום 31/12/2017 – יש לחייב את בעל המניות על הכנסה מדיווידנד או משכורת או עסק, לפי ההיררכיה הזו.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית