אישור
כל מס - החל מ-1 לינואר 2019 תחול חובת הדיווח לרשות המיסים על מקורות המימון
דף הבית > החל מ-1 לינואר 2019 תחול חובת הדיווח לרשות המיסים על מקורות המימון לרכישת מקרקעין
החל מ-1 לינואר 2019 תחול חובת הדיווח לרשות המיסים על מקורות המימון לרכישת מקרקעין
תקציר
ידיעה שפורסמה לאחרונה בעיתונות בנוגע להחלת חובת הדיווח לרשות המיסים על מקורות המימון בעת רכישת מקרקעין מכח החוק לצמצום השימוש במזומן שאמור להיכנס לתוקף ב-1.1.2019, עוררה הדים וביקורת בציבור. הידיעה האמורה פורסמה לאור האמור בסעיף 30(א) לחוק, הקובע כי רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין יחויב לכלול בהצהרתו לרשות המיסים על רכישת המקרקעין את הפרטים הבאים:
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית