אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי פגיעה בעבודה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי פגיעה בעבודה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי).

תשלום דמי פגיעה לנפגע בחוץ לארץ

תושב ישראל שנפגע בעבודה בחוץ לארץ, ומתקיימים בו תנאי הזכאות לגמלאות נפגעי עבודה, ישלח תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי במישרין או באמצעות הקונסוליה של ישראל בארץ שהוא שוהה בה.

דמי פגיעה - אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה

כדי לקבל דמי פגיעה, יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה ולשלוח אותו מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי בצירוף לתעודה רפואית.

התביעה תוגש באמצעות המעסיק, במקרים שבהם ניתנה למעסיק הרשאה מבעוד מועד לשלם דמי פגיעה לעובדיו בִמקום או בשם המוסד לביטוח לאומי.

עובד שכיר ימסור את טופס התביעה למעסיקו. המעסיק יאשר את נסיבות הפגיעה, יפרט את שכרו של המבוטח בכל אחד משלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, ויחתום במקום המיועד לכך בטופס.

עובד שמעסיקו קיבל מהמוסד לביטוח לאומי הרשאה לשלם דמי פגיעה לעובדיו, על פי הרשאה מיוחדת למעסיק (תקנה 22 לתקנות ביטוח מפני פגיעה בעבודה), ישולם לו התשלום באמצעות המעסיק. דמי הפגיעה שישלם המעסיק לא יפחתו מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על פי החוק.

עובד עצמאי יגיש טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי, ובו יצהיר על פרק הזמן שלא עבד כלל או שצמצם את עבודתו עקב הפגיעה.

דמי פגיעה - תנאי הזכאות לדמי פגיעה

תהיה זכאי לדמי פגיעה, אם את/ה עונה על התנאים הבאים:

  • לא עבדת כתוצאה מהפגיעה.
  • המצאת לביטוח הלאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינך מסוגל לעבוד.

אינם זכאים לדמי פגיעה:

  • מבוטחים שעבדו למעשה בתקופת אי-הכושר שנקבעה בתעודה הרפואית.
  • מבוטחים שנפגעו בזמן שהיו בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית, ולא נגרע מהכנסתם מעבודה עקב הפגיעה.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער.
  • עובד זר ששוהה בארץ שלא כחוק.
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית