אישור
דף הבית > חשבפדיה > הגנת הדייר - דמי שכירות בעסקים ובדירות מוגנות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הגנת הדייר - דמי שכירות בעסקים ובדירות מוגנות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

דייר מוגן הוא מי שמחזיק כחוק בדירה או בבית עסק בשכירות מלפני 20.8.68

(אם שילם דמי מפתח ואם לאו) או מי ששכר את הנכס אחרי 20.8.68 בדמי מפתח.

את היחסים בין הדייר לבין בעל הבית מסדירים חוק הגנת הדייר ותקנותיו. חוקים אלה מגבילים את בעל הבית בשיעור דמי השכירות שהוא זכאי לגבות מדייריו. הם מגבילים אף את זכותו לפינוי דייריו מן המושכר כל עוד ממלאים הם את חובתם על פי חוקים אלה.

דמי שכירות בדירה

דמי השכירות בדירת מגורים נקבעים על פי גודל הדירה (מספר החדרים). דמי השכירות היסודיים הם אלה ששילם הדייר ערב כניסת התקנות לתוקפן. דמי השכירות מתעדכנים מידי פעם ב"תקנות משנות" הקובעות את גובה עליית דמי השכירות היסודיים. התקנות קובעות את דמי השכירות המקסימליים. על בעל הבית נאסר לגבות דמי שכירות מעבר לסכום המקסימלי שנקבע בתקנות.

דמי שכירות בעסק

כבית עסק מוגדר כל נכס שאינו למגורים. דמי השכירות נקבעים בין בעל הבית לדייר השוכר את העסק.

סעיף 52 לחוק הגנת הדייר קובעי כי (א) דמי השכירות בבית עסק ייקבעו בהסכם בין בעל הבית והדייר, ובאין הסכם כאמור רשאי כל צד לבקש שבית הדין יקבע את דמי השכירות. (ב) בקבעו דמי שכירות של בית עסק יתחשב בית הדין בכל הנתונים העשויים להשפיע על גובה דמי השכירות של בית העסק, לרבות סוג העסק, האזור שבו הוא נמצא והשימוש בו, ובלבד שלגבי בתי עסק שחלים עליהם סעיף 52א או תקנות לפי סעיף 61 לא ייקבעו דמי שכירות העולים על השיעורים המרביים או המופחתים, לפי העניין.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית