אישור
דף הבית > חשבפדיה > קצבת / גמלת נכות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קצבת / גמלת נכות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

דברי הסבר

נכות כללית

קצבת נכות משולמת בידי המוסד לביטוח לאומי למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות, או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%. 

אופן הגשת התביעה

מי שסבור שהוא זכאי לקצבת נכות חודשית, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו, ויגיש תביעה לקצבה בטופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה. על פי החוק ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות בתום 90 יום מן היום שבו לפי טענת תובע הקצבה אבד כושרו להשתכר (או לתפקד במשק בית, כשמדובר בעקרת בית), או הצטמצם ב-50% או יותר.

לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה.

עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, וימציא את השומות האחרונות שבידו.

נכות מעבודה 

גמלאות נכות מעבודה נועדו לפצות מבוטח שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבודה והוא לא מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה. התביעה תטופל רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, שהוכרה כפגיעה בעבודה (ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות גם אם המבוטח חזר לעבודה).

אופן ומועד הגשת התביעה

את טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריך.

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה.

יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי למסור את התביעה לקצבת הנכות מעבודה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. 

 

שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית