אישור
דף הבית > חשבפדיה > קצבה מזכה – מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קצבה מזכה – מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

קצבה מזכה היא קצבה מאת מעביד או קופת גמל, לרבות קצבת אובדן כושר עבודה, ולמעט קצבת שאירים, על פי סעיף 9(6ו) לפקודה. הקצבה מוגבלת בתקרה מסויימת המתעדכנת מדי שנה (בשנת 2012 הסכום עומד על 8,190 ש"ח).

הזכאות לפטור ניתנת לנישומים אשר הגיעו לגיל פרישה (67 שנים עבור גבר ו-62 שנים עבור אישה), או בעת פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% ומעלה, לפי המאוחר מביניהם (גיל פרישה או פרישה מוקדמת בשל נכות).

תיקון 190 לפקודה אשר תחולתו משנת 2012 ואילך, הביא לשינוי משמעותי בנושא הקצבה המזכה. עד לתיקון 190 לפקודה הפטור ניתן עבור היה 35% מהקצבה המזכה או תקרת הקצבה המזכה, לפי הנמוך מביניהם. לאחר תיקון 190 לפקודה הפטור עודנו 35% מתקרת הקצבה המזכה, אולם התווסף פטור נוסף בשיעור 8.5% בשנים 2012-2015 אשר יתעדכן ויגיע עד 32% בשנת 2025. הזכאות לפטור הנוסף כאמור ניתנת עבור נישומים אשר מקבלים קצבה חודשית והגיעו לגיל הזכאות בלבד, ולשם קבלתו יש לקבל אישור מאת פקיד השומה.

כלומר, הקצבה אינה פטורה ממס באופן מלא והחלק הפטור יכול להגיע עד לסכום השווה ל-43.5% (35%+8.5%) כפול הקצבה המזכה בשנים 2012-2015. באופן הדרגתי יגדל האחוז בשנים 2016-2019 ל-49% (35%+14%), בשנים 2020-2024 יגדל ל-52% (35%+17%) ובשנת 2025 ואילך יגדל ל-67% (35%+32%).

 

שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית