אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות מחיה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות מחיה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

נציבות מס הכנסה מפרסמת טבלאות מחיה המהוות בסיס מוצע (אינדיקציה) לצורך ביצוע השוואת הון, ואלה הן:

טבלאות המחיה שמספרן 2, 4, 6 מפרטות את שיעור ההוצאה המשמשת למחיה מסך ההכנסה ברוטו, על פי גובה ההכנסה.

טבלאות המחיה שמספרן 1, 3, 5 מפרטות את הסכום הממוצע למחיה מסך ההכנסה ברוטו, על פי גובה ההכנסה ברוטו לפי קבוצות הכנסה.

טבלאות 1-2

טבלאות אלה כוללות את "סל התצרוכת" בשלמותו - כל ההוצאות הכספיות לרכישת מוצרים ושירותים (החזקת דירה, עוזרת בית, החזקת רכב, שירותי חינוך, הוצאות רפואיות ובריאות וכן מוצרי תכולת דירה). שימוש בטבלאות אלה ייעשה כאשר אין אפשרות להשיג מידע על הוצאות "בנות מעקב" של הנישום.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית