אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות מימון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות מימון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הוצאות מימון הן העלויות הקשורות במימון העסק. סעיף 17(1)(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי הוצאות מימון בגין הלוואה יותרו בניכוי, אם הן נלוות לכסף ששימש בייצור הכנסה לעסק.

יש לבחון אם הנכס שבגינו נלקחה ההלוואה הופעל או לא: אם הנכס טרם הופעל יש להוון את הוצאות המימון לעלות הנכס ולהפחית את סך כל הנכס לרבות הוצאות המימון שהוונו.

ניכוי הוצאות מימון בגין משכנתה

במקרים מסוימים אפשר לנכות לצורכי מס את הוצאות המימון בגין לקיחת משכנתא וכך להפחית את נטל המס, הן בשלב השכרת הדירה והן בשלב מכירתה.

להלן מספר דוגמאות:

ניכוי הוצאות מימון מדמי שכירות בתקופת ההחזקה בדירה

במקרה שהדירה משמשת בחלקה לצורכי עסק (לדוגמה - עו"ד שעובד מהבית)- הוצאות המימון הופכות להוצאות מעורבות. על פי הגישה הכלכלית הרווחת בשנים האחרונות אשר לאחרונה התייחסו אליה בעניין ענת ארז (בג"צ 1878/09).

ניכוי הוצאות המימון לעניין חישוב השבח במכירת הדירה

רבים נוטים לנצל את הפטור במכירת דירת מגורים מזכה, בעיקר כיום עקב חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011, מבלי שנתנו דעתם על גובה השבח הקיים, אם בכלל, עקב אפשרות ניכוי הוצאות כגון פחת ו/או מימון.

נזכיר כי ניכוי הוצאות ריבית (ריאלית) ששנים רבות היה "מוקצה מחמת מיאוס" בתחום מיסוי המקרקעין, הותר בהלכת מ.ל. השקעות בבית המשפט העליון. הדבר קיבל ביטוי גם בחקיקת סעיף 39א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, כשאחד התנאים בו הוא שהוצאות המימון אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה.

דירת מגורים ששימשה במלואה/בחלקה ל"שימוש עצמי"

אפשר לתבוע את הוצאות המימון הריאליות בגין המשכנתה, שכן לא ניתן היה לתבוע אותן בניכוי כלל לצורכי מס הכנסה בהיותן הוצאות פרטיות כאמור.

בשימוש עסקי חלקי יותר ניכוי יחסי.

חוזרים
פסיקה
שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית