אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות נסיעה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות נסיעה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה - ניכוי הוצאות:

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה מורה כי כעיקרון, החזר תשלומים הוא הכנסה בידי העובד, למעט תשלום המותר לעובד בניכוי.

בעניין הוצאות עובד המותרות בניכוי, ומשתלמות על ידי המעביד, יש בפקודה "קיצור דרך". במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה על פי סעיף 17 לפקודה, בחר המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי.

הוצאות נסיעה יוכרו בתנאים הבאים:

        הוצאות נסיעה בתפקיד - כאשר ניתן להכיר בהוצאות אלו כהוצאות בייצור הכנסה של המעביד. כלומר כשהעובד נוסע לצורך ביצוע תפקיד במקום עבודתו עבור מעבידו.

        הוצאות נסיעה של העובד מביתו למקום העבודה - תשלומים אלה משולמים כחלק מהכנסת העבודה של העובד וחייבים בניכוי מס. הוצאות אלה יוכרו כהוצאות שכר עבודה ששולמה לעובדים על ידי המעביד.

        הסעה מאורגנת - סעיף 9(20) לפקודה פוטר את שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה ובחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת על ידי המעביד, בתנאי שהנציב או מי שהוא הסמיך לכך קבע שהסעה מרוכזת של העובדים למקום העבודה ובחזרה היא על פי התנאים שקבע.

נסיעה מאורגנת הכרחית כאשר מקום העבודה מרוחק. הוצאות הסעה מאורגנת יוכרו כהוצאות מוכרות ולא ייזקף שווי ההסעה כהכנסה לעובדים.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית