אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי הוצאות רכב
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי הוצאות רכב הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות הרכב") יותרו בניכוי הוצאות רכב בעסק, הוצאות כגון: כל סוגי הביטוחים, אגרות - כולל נסיעה בכביש 6, וכן הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף ששולם עליו, דמי שכירות ששולמו בעד רכב שהושכר, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, אגרה וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב; לעניין זה, "דמי שכירות" - לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ"ט-1989, המותרים בניכוי לפי תקנות אלה;

רכב מוגדר בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) כך:

1-   אופנוע שסיווגו L3 כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

2-   רכב שסיווגו M1 ורכב שסיווגו N1, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

3-   אינו רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה.

4-   אינו רכב תפעולי כמשמעותו בתקנות הרכב.

5-   משקלו הכולל של הרכב הוא פחות מ-3,500 ק"ג.

התקנות אינן חלות על רכבים המסווגים על פי רישיונם כ-אופנוע, אוטובוס זעיר או מיניבוס, טרקטור או טרקטורון, משאית או רכב מסחרי מ-3500 ק"ג ומעלה, תלת-אופן, או "רכב עבודה".

לפיכך בגין רכב שמשקלו הכולל עולה על 3,500 ק"ג, כל הוצאה מותרת בניכוי.

עוד נקבע בתקנות כי סוגי הרכב הנ"ל הם כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. לפיכך, סוג הרכב לצורך הכרה בהוצאות יקבע אך ורק על פי הרשום ברישיון הרכב.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית