אישור
דף הבית > חשבפדיה > הכנסה מרבית- ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הכנסה מרבית- ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עובד עצמאי

המוסד לביטוח לאומי מחשב את דמי הביטוח על פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8]לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח.

על פי סעיף 345(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת השומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על פי שומה של שנה קודמת או לפי הצהרת המבוטח על הכנסתו לאותה שנה. לאחר קבלת שומה לאותה שנה ייעשה חישוב ההפרשים.

תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימלית".סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא41,850  ש"ח(01.01.2012 החל ביום) .

עובד שכיר

הניכוי משכר העובד הוא בשיעור 3.5% (החל ב-01.01.2006) -דמי ביטוח לאומי בשיעור 0.4% (החל ב-01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 3.1% (החל ב-01.01.1995), על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע; ובשיעור 12% (החל ב-01.01.2006) - דמי ביטוח לאומי בשיעור 7% (החל ב-01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 5% (החל ב-01.01.2006) על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע.

תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימלית".סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא41,850  ש"ח(01.01.2012 החל ביום) .

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית