אישור
דף הבית > חשבפדיה > הכנסת מינימום - ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הכנסת מינימום - ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עובד עצמאי

המוסד לביטוח לאומי מחשב את דמי הביטוח על פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8]לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח.

על פי סעיף 345(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת השומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על פי שומה של שנה קודמת או לפי הצהרת המבוטח על הכנסתו לאותה שנה. לאחר קבלת שומה לאותה שנה ייעשה חישוב ההפרשים.

הכנסה מינימלית שווה ל-25% מן השכר הממוצע לחודש - 2,155 ש"ח (החל ב-01.01.2012).

עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו הייתה הכנסתו הסכום המינימלי:

על ההכנסה של העצמאי שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, משלם העצמאי דמי ביטוח בשיעור מופחת. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר נוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר כבר נהנה מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,171 ש"ח החל ב-01.01.2012) ישלם 6.72% (החל ב-01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו-3.10% (החל ב-01.01.1995) דמי ביטוח בריאות.

מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם 11.23% (החל ב-01.01.2006) דמי ביטוח לאומי ו-5% (החל ב-01.01.2006) דמי ביטוח בריאות.

עובד שכיר

הניכוי משכר העובד הוא בשיעור 3.5% (החל ב-01.01.2006) - דמי ביטוח לאומי בשיעור 0.4% (החל ב-01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 3.1% (החל ב-01.01.1995), על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע; ובשיעור 12% (החל ב-01.01.2006) - דמי ביטוח לאומי בשיעור 7% (החל ב-01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 5% (החל ב-01.01.2006) על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע.

הכנסה מינימלית לשכיר: 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) - 5,171 ש"ח.

תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימלית".סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא41,850  ש"ח(01.01.2012 החל ביום) .

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית