אישור
דף הבית > חשבפדיה > הלנת פיצויים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הלנת פיצויים הצג הכל

חקיקה
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 20(ב1) לחוק הגנת השכר קובע כי פיצויי הלנת פיצויי פיטורים יהיו חלק מסכום פיצויי הפיטורים. מכאן ניתן לטעון כי פיצויי הלנת פיצויי פיטורים נחשבים לחלק ממענק הפרישה לעניין סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה, לכן סכום המענק הכולל את קרן הפיצויים ואת הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו בשל הלנת הפיצויים, ייחשב חלק בלתי נפרד ממענק הפרישה ששולם, ויהא זכאי לפטור ממס, על פי התקרה הקבועה. כמו כן יחול פטור ממס על פי הוראות סעיף 2(4) לצו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984 על הפרשי הצמדה שקיבל היחיד כתוספת לסכום הפיצוי ובלבד שהסכום שאליו נוסף הפיצוי פטור ממס.

יצוין כי מאחר שפיצויי הלנה הם חלק מפיצויי הפיטורים, ומעצם היות פיצויי הפיטורים הכנסה מיגיעה אישית, ניתן לומר כי פיצויי ההלנה ניתנים לפריסה אחורה לתקופת העבודה או אף קדימה.

את החישוב על תשלום פיצויי הפיטורים, לרבות החישוב על פיצויי ההלנה הפטורים יש להגיש לאישור פקיד השומה, וגם כדי לקבל את שיעור המס שיש לנכות במקור מהחלק החייב במס. הסכומים הללו יירשמו במסגרת טופס 161.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית