אישור
דף הבית > חשבפדיה > הלנת שכר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הלנת שכר הצג הכל

חקיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

פיצויי הלנת שכר המשולמים לעובד חייבים בידיו במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה. סעיף 9(21) לפקודה מעניק פטור לפיצויי ההלנה בתנאי שהפיצוי התקבל על פי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 ובלבד שבתקופה של 24 חודשים שקדמו לקבלת הפיצוי, העובד לא קיבל משכורת מעל התקרה הקבועה בסעיף (7,800 ש"ח נכון לשנת 2012).

הפטור ניתן עד לסכום השווה להפרשי הצמדה וריבית (4%) בגין הסכום המשולם. אם בתקופה של 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי העובד קיבל משכורת מעל התקרה, ההפרש יהיה חייב במס כהכנסת עבודה רגילה.

מטרת המחוקק היא לפטור ממס הפרשי הצמדה הנובעים מאיחור בתשלום שכר הנטו שהולן, ולמנוע התחמקות מהעברת ניכוי המס לרשויות המס. על כן, על פי הסעיף, הן מרכיב המס והן הריבית והצמדה בגינו מהווים למעשה מס.

נוסף על כך, סעיף 8(ג) לפקודה מתיר פריסה לעניין תשלום מס של הפרשי שכר אשר נתקבלו על פני השנים שבעבורן התקבלו, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו בפועל. את הפריסה כאמור יכולים לבקש הנישום או יורשיו.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית