אישור
דף הבית > חשבפדיה > הנהלת חשבונות כפולה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הנהלת חשבונות כפולה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הנהלת חשבונות כפולה היא הנהלת חשבונות מלאה שבה נרשמות כל הפעולות הפיננסיות בעסק ותפקידה לתת תמונת מצב מלאה של העסק (הוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות). בשיטה זו, על כל פעולה שנרשמת בספרים (חיוב) יש לרשום פעולה נגדית (זיכוי).

פקודת מס הכנסה מסדירה את סוגי הנהלת החשבונות שעסקים שונים חייבים לנהל על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק באמצעות הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות),התשל"ג-1973 במשולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות),התשל"ג-1973. תקנות אלה מסדירות את החובות החלים על העסקים וקובעות את אופי הספרים שעל כל סוג עסק לבצע בהנהלת חשבונות.

הקריטריונים השונים בוחנים את היקף המחזור העסקי ואת כמות העובדים. בעקרון, עסקים בעלי היקף פעילות קטן חייבים בהנהלת חשבונות חד צידית, ועסקים בעלי היקף פעילות גדול חייבים בהנהלת חשבונות כפולה. כך למשל, בעלי מקצועות חופשיים אינם חייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה ואילו נותני שירות שמחזור העסקים שלהם עולה על 1,950,000 ש"ח (בשנת 2012) חייבים במערכת חשבונות כפולה. נוסף על כך החוק קובע אילו ספרים חייב כל עסק לנהל, מלבד הקביעה איזו שיטת הנהלת חשבונות - חד צידית או כפולה.

החל בשנת 2012 מי שחייב בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים חייב לבצע את הדיווח החודשי שלו למע"מ באופן מקוון.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית