אישור
דף הבית > חשבפדיה > קצבה מוכרת - מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קצבה מוכרת - מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

תיקון 190 לפקודה שתחולתו משנת 2012 ואילך, הביא לשינוי ניכר בנושא הקצבה המוכרת. עד תיקון 190 לפקודה, כספים שהתקבלו מקופות גמל היו פטורים ממס לפי הגבוה מבין "קצבה מוכרת" ו"קצבה מזכה". כמו כן, בקרן פנסיה ותיקה לא היה קיים המושג "קצבה מוכרת".

לאחר תיקון 190 לפקודה ועל פי ההגדרות המצויות בסעיף 9א(ב1) לפקודה, קצבה מוכרת מורכבת מהתשלומים המפורטים להלן:

● הפקדות חלק מעביד העולות על הסכום המתקבל מהכפלת 7.5% ב-4 פעמים השכר הממוצע במשק (על חלק ההפקדה האמור יש לזקוף שווי לעובד).

● חלק העובד מעבר להפקדה המקסימלית. הפקדה מקסימלית היא השיעור העולה על 7% כפול הנמוך מבין משכורת העובד או השכר הממוצע במשק.

● הפקדות עמית עצמאי שבגינו העמית לא קיבל ניכוי או זיכוי בגין ההפקדה (הפקדה מעבר לתקרה המקסימלית שיכולה להקנות הטבת מס).

● כספי פיצויים בקופה משלמת או בקופה אישית לפיצויים, שהועברו לאחר סיום העבודה והתחשבנות המס לחשבון אחר על שם העובד שסגור להפקדות נוספות.

● הפקדות עמית שנפטר שהועברו על שם יורשו.

בעת קבלת הקצבה בידי המוטב, קיימת למוטב האפשרות לפטור ממס בקרות אחד האירועים המפורטים להלן:

● פרישה מוקדמת של המוטב עקב נכות או בהגיעו לגיל 60.

● החלק העולה על 7% כפול השכר הממוצע במשק. כלומר, החלק העולה על 7%*8,619 ש"ח בשנת 2012.

● פטור נפרד לקצבה מוכרת ללא תלות בקצבה המזכה בניגוד למצב שעד תיקון 190 לפקודה.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית