אישור
דף הבית > חשבפדיה > הסבת הכנסות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הסבת הכנסות הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיפים 82-84 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן: "הפקודה"] עוסקים בהסבה של ההכנסות. פרשנות המונח "הסבה" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 82 לפקודה היא:

"(א)       'הסבה', לענין הסעיפים 83, 84 ו-86 - לרבות הקנאה, חוזה, הסכם, הסדר או העברה של נכסים."

בדרך כלל מקובל להניח כי נישום עושה שימוש בהכנסה כאשר הוא הזכאי המהותי לקבלת ההכנסה (לא כל שכן כאשר הוא הזכאי הבלעדי לקבלתה), אך מסיבותיו שלו בחר לוותר עליה (בפועל או לכאורה) ולהעבירה לאחר.

אם נותרה הזכות המהותית לקבלת ההכנסה בידי הנישום, אזי רשאי פקיד השומה להפעיל את "דוקטרינת העץ ופירותיו" (שלפיה בעל העץ הוא בעל הפרי), ולקבוע כי יש לחייב את הנישום עצמו במס על ההכנסה גם אם בחר לעשות בה שימוש כאמור.

 

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית