אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הפקעה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיסוי מקרקעין/מס הכנסה

הפקעת זכות במקרקעין בתמורה היא בבחינת אירוע מס על פי חוק מיסוי מקרקעין, וכך גם לעניין מס הכנסה, אם מדובר בהפקעת נכס ו/או מלאי שאינם בבחינת זכות במקרקעין לעניין החוק.

סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין קובע הקלה במס למי שקיבל פיצוי בגין הפקעה (הונית), וזאת במסגרת זיכוי של 50% מהמס החל על הפיצוי, כך גם על פי סעיף 91(ז) לפקודת מס הכנסה. לעניין הפקעה פירותית (הפקעת מלאי עסקי) אין במסגרת הפקודה הוראת זיכוי (ראו גם סעיף 85 לפקודה).

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית