אישור
דף הבית > חשבפדיה > הפרשי הון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הפרשי הון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

פקיד השומה מאתר הפרשי הון באמצעות השוואות הון, וזאת בהיעדר ראיות לאי דיווח ספציפי על הכנסה.

קיימות שתי גישות עקרוניות לייחוסם של הפרשי הון בלתי מוסברים, כשתקופת ההשוואה כוללת שנות מס "סגורות":

        "גישת הדחיסה" - שלפיה יש לייחס את כל הפרשי ההון לשנות המס "הפתוחות".

        "הגישה היחסית" - שלפיה ייוחס לשנות המס "הפתוחות" רק החלק היחסי המתאים מהפרשי ההון שנתגלו.

בבדיקותיו נעזר פקיד השומה ב"טבלאות מחיה" המשקפות ממוצע של הוצאות מחיה התואמות את הוצאותיו של מגיש ההצהרה. נוסף על כך נבדקים רישומים שונים המופיעים במאגרי מידע הנמצאים ברשות פקידי שומה כמו מספר הנסיעות לחו"ל.

עמדת רשות המסים היא שהפרש ההון - חזקה שנבע מעסק שהנישום היה חייב לנהל לגביו ספרים ולא ניהל. הנטל לסתור חזקה זו מוטל על הנישום.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית