אישור
דף הבית > חשבפדיה > הפרשי שער
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הפרשי שער הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

המונח "הפרשי שער" מוגדר בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, כסכום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מלווה, שהיא פיקדון במטבע חוץ, או שהיא הלוואה שיש להחזירה במטבע חוץ.

לעניין הכנסה מהפרשי שער נציין כי נקבע בסעיף 8ג לפקודה, שמועד החיוב במס בגינם יהיה שנת המס שבה הם נצברו, גם כאשר מדובר בנישום המדווח על בסיס מזומנים.

בפסק דין אלישע קבע בית המשפט כי אמנם ההוצאה בגין הפרשי השער מותרת בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה אך יש לבחון מהו עת ההכרה בה.

 

פסיקה
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית