אישור
דף הבית > חשבפדיה > קופת גמל לקצבה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קופת גמל לקצבה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 ביטל את אפשרות החיסכון בקופת גמל הונית (קופה שלאחר מספר מסוים של שנים הכספים שנצברו בה מתקבלים בפטור ממס) ומשכך החל משנת 2008 קופת הגמל ההונית אינה קיימת יותר. החל משנה זו קיימת אך ורק קופת גמל לקצבה (קופה שיכול ותשלם את הכסף באופן של תשלום קצבתי).

מטרת המחוקק בביטול אפשרות ההפקדה לקופת גמל הונית היא רצון  המדינה כי לנישום בגיל הפרישה תהא האפשרות לחיות מהכספים שצבר במהלך שארית חייו ולמנוע הוצאת הכספים באופן מיידי ובפעם אחת. כלומר, המדינה שואפת לכך כי החוסך יחיה מהכספים שחסך.

מכוח סעיף 45 לפקודה, הפקדות העובד מזכות אותו בזיכוי ממס בשיעור 35%. הזיכוי מוגבל בסכומים.

הפקדות המעביד ככל שהן מתחת לתקרה פטורות ממס בידי העובד מכוח סעיף 9(18) לפקודה. ככל שההפקדות הן מעל התקרה יש לזקוף שווי לעובד.

התקרה משתנה בין עמית לעמית מוטב, ובעקבות תיקון 190 לפקודה (החל בשנת 2012) גם ביניהם לבין בעל שליטה. 

קופת גמל לקצבה יכול ותשלם למפקיד את הכספים כקצבה, כפוף לנסיבות שפורטו בתקנה 34 במקרה של עמית שכיר ובתקנה 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

עמית שכיר הוא עמית שהמעביד והעובד מפקידים עבורו לקופה. עמית עצמאי הוא עצמאי ו/או שכיר שהמעביד אינו מפקיד עבורו והוא מפקיד בעצמו.

קיימת אפשרות לקבל את כספי הקצבה כתשלום הוני באמצעות העברת הכספים לקופת גמל לקצבה  משלמת והיוונם, וכפוף לכך שהחוסך יקבל בעתיד "קצבה מזערית" (העומדת על סך של 4,356 בשנת 2012).

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית