אישור
דף הבית > חשבפדיה > זיכוי קופת גמל
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

זיכוי קופת גמל הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

זיכוי קופת גמל מוסדר בסעיף 47 לפקודה והוא ניתן הן לעמית שכיר והן לעמית עצמאי.

עמית שכיר הוא עמית שהוא ומעבידו מפקידים לקופת גמל. שיעור ההפקדה המרבי הוא7.5% בידי המעביד ו-7% בידי העובד. היה והמעביד מפקיד עבור העובד לאובדן כושר עבודה, אזי שיעור ההפקדה לאובדן כושר יקטין את שיעור ההפקדה לקופת הגמל. עמית עצמאי הוא עמית שייתכן שהוא שכיר וייתכן שהוא עצמאי, אולם רק מפיק ההכנסה מפקיד עבור עצמו לקופת הגמל, ללא השתתפות המעביד. הזיכוי מהמס שהעובד זכאי לו הוא בשיעור 35% מההפקדה, כפוף לתקרה הקבועה. כמו כן ניתן ליהנות מזיכוי בגין הפקדת בן הזוג הרשום או בגין הפקדת בן זוגו.

עמית מוטב (עמית שהופקדו בשל הכנסתו 16,548 ש”ח (נכון לשנת 2010) יהנה מזיכוי ממס גם בגין הפקדת ילדו שמעל גיל 18. עמית שאינו עמית מוטב ויש לו הכנסת עבודה, יהנה מזיכוי בשיעור 35% עד הפקדה בשיעור 7% עבור הכנסה עד 102,000 ש"ח (נכון לשנת 2012). מי שהכנסתו כעצמאי 142,800 ש”ח (נכון לשנת 2012) ייהנה מהפקדה בשיעור 5% על הכנסה זו.

נישום בעל הכנסת עבודה והכנסה אחרת, יהנה מזיכוי בשיעור של 7% על הכנסה מקסימלית של 102,000 ש”ח ומזיכוי של 5%על הכנסה שמעל 102,000 ש”ח ועד הכנסה של 142,800 ש"ח (נכון לשנת 2012). הזיכוי יהיה על פי המפורט לעיל, או 1,968 ש”ח (נכון לשנת 2012), כגבוה.

נישום שהוא עמית מוטב ואין לו הכנסה שמעביד הפקיד עבורו, יהנה מזיכוי בגין הפקדתו לפי 5% בגין משכורת של 204,000 ש"ח (נכון לשנת 2012).

עמית מוטב שיש לו הכנסה מבוטחת יהנה מזיכוי מצירוף שני הסכומים הבאים:

7% מהכנסתו המזכה (הכנסה מבוטחת).

5% מהכנסה שאינה מבוטחת עד לסכום של 204,000 ש"ח (נכון לשנת 2012) בניכוי סכום של 102,000 ש"ח או סכום הכנסה מבוטחת, לפי הנמוך.

הזיכוי המינימלי הוא 1,872 ש"ח נכון לשנת 2010.

יודגש כי עמית עצמאי נהנה בתחילה מניכוי (הקטנת הכנסה) בגין הפקדתו ורק הסכום העולה על תקרת הניכוי, מכוח סעיף 45 לפקודה, מזכה ממס. משום כך כדאי לעתים לעמית עצמאי לוותר על הניכוי (אם שיעור המס שלו נמוך) וליהנות מהזיכוי.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית