אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברה לתועלת הציבור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברה לתועלת הציבור הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חברה לתועלת הציבור היא חברה שיש לה מטרות ציבוריות בלבד. תקנון החברה אוסר חלוקת רווחים. על החברה האמורה חלה חובה להירשם ברשם ההקדשות. בעקבות איחוד יחידת רשם ההקדשות עם יחידת רשם העמותות כחלק מהזרוע המלכ"רית של רשות התאגידים, מטפל רשם העמותות גם בחברות לתועלת הציבור.

ביום 21.6.2007 נכנס לתוקפו תיקון מס' 6 לחוק החברות, התשס"ז-2007. תיקון זה קבע הסדר חדש בעבור חברות לתועלת הציבור והוא מבטל את ההסדר הקודם שחל על חברות מסוג זה על פי חוק הנאמנות, התשל"ט-1979.

חברות לתועלת הציבור יהיו זכאיות לקבל אישור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ובד בבד הן ייחשבו למלכ"ר ברשות המסים (מע"מ) ויחויבו במס שכר ולא יהיו רשאיות לקזז מס תשומות לצורכי מע"מ.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית