אישור
דף הבית > חשבפדיה > חישוב מאוחד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חישוב מאוחד הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

על פי סעיף 65 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") רואים את הכנסות שני בני הזוג כהכנסתו של בן הזוג הרשום. חישוב המס נעשה במאוחד לגבי הכנסות שני בני הזוג. במקרים מסוימים יכול בן הזוג לבקש כי חישוב המס ייערך בנפרד.

עקרון החישוב המאוחד נקבע בשל ראייתו של המחוקק את התא המשפחתי כיחידת מיסוי אחת.

סעיף 65 לפקודה קובע הוראות בנוגע לחישוב מס מאוחד על הכנסות בני זוג, ובפרט על הכנסות פסיביות. חישוב המס על הכנסותיהם של בני זוג ייעשה על פי עקרון החישוב המאוחד שלפיו מצרפים את הכנסות בן הזוג להכנסות בן הזוג המוגדר 'בן זוג רשום' ומבצעים חישוב מס מאוחד.

ביטוח לאומי

בחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 אין כל התייחסות לחישוב מאוחד. על פי העקרונות שקבע המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") מחויבים בעל ואישה העובדים באותו עסק לערוך חלוקת הכנסה ביניהם. אם בני זוג עובדים בחברה שבשליטתם, מקשה המל"ל ודורש כי יתקיימו יחסי עובד ומעביד אמיתיים לכל דבר ועניין כפי שנקבעו בפסיקה, וזאת כדי להכיר בזכאות האישה לתשלום גמלאות.

ראוי לציין כי בנושא החישוב הנפרד ניתן פסק דין מלכיאלי שוקרי וכהן בביהמ"ש העליון ביום 1.2.2012 שביטל למעשה את הלכת קלס וקבע כי לבני זוג העובדים יחד בעסק שבבעלותם – אין זכות לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם. בעקבות החלטה זו הוגשה עתירה לבית המשפט העליון לקיום דיון נוסף שאף היא נדחתה.

כיום עומדת הצעה לדיון בכנסת לשינוי חקיקה על מנת לא להפלות בני זוג העובדים יחד.

פסיקה
שאלות
מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית