אישור
דף הבית > חשבפדיה > טיפ - תשר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

טיפ - תשר הצג הכל

פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הפסיקה נוהגת לסווג בין תשלום תשר (טיפ) אשר נכלל יחד עם חשבון הארוחה ומשולם לבית העסק, שהסועד נדרש לשלמם ואף קורא לזה דמי שירות, לבין תשר המשולם מתוך בחירה של הלקוח והוא משולם ישירות למלצר. נקבע בפסיקה כי על בית העסק לרשום בספרי את דמי שירות  שהוא גובה מלקוחותיו ועל כן מדובר בהכנסת העסק עצמו, ואילו לגבי סוג התשר השני, נקבע כי יש לראותו כהכנסת המלצר, ובית העסק פטור מלרשום אותו כתקבול בספריו. עוד נקבע בפסיקה כי תשר אשר משולם ישירות למלצר, איננו נחשב כחלק מהשכר שמשולם על ידי המעביד, ובית המשפט פסק כי על המעביד לשלם למלצרים שכר בגין עבודתם, ללא קשר לסכומי התשר שקיבלו מן הלקוחות.

לעניין השאלה האם מלצר נחשב לעובד (לפי סעיף 2(2)) או למי שמפיק הכנסות ממשלח ידו (לפי סעיף 2(1)), בג"ץ כהן (בג"צ 2105/06) קבע כי יחסי המלצר ובית העסק הינם יחסי עבודה, וכי סכומי התשר שמתקבלים מלקוחות העסק, על אף שהינם וולונטאריים, נחשבים להכנסה מעבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, הגם שאין מדובר בהכנסה המגיעה מן המעביד. לקביעה זו יש נפקות גם מבחינת דמי ביטוח לאומי, והתשר שמשלם הלקוח למלצר ייחשב להכנסת עבודה של המלצר, גם לצורך הבסיס לקביעת גמלאות הביטוח הלאומי.

יש להדגיש כי במידה והתשר, בהיותו וולונטרי, אינו חייב ברישום בספרי המעסיק מחד, אך מאידך נחשב לתשלום לצורך ניכוי המס, המעסיק איננו יכול לדרוש "הוצאת שכר" בספריו, על בסיס הטענה כי לא היה רישום של הכנסה כנגד "הוצאה" זו.

מבחינת דיני מע"מ, נראה כי בהתאם לקביעה כי המלצר הוא עובד המסעדה ואינו בעל עסק או משלח יד, הרי שלמלצר אין כלל נגיעה לתחום המע"מ, גם אם לכאורה נראה כי תשלום הניתן ישירות למלצר יש בו משום תשלום בגין שירות שנתן המלצר המתחייב במע"מ.

 

פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית