אישור
דף הבית > חשבפדיה > ישובי פיתוח/ ספר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ישובי פיתוח/ ספר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

על פי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 נהנים תושבי יישובים מסוימים (המופיעים ברשימת היישובים שמפרסמת רשות המסים), שמרכז חייהם באותו יישוב, מהטבות מס באחוזים שונים ועד לתקרת ההכנסה שלהם לצורכי מס.

תושבי היישובים באזורי פיתוח או ביישובי ספר ששם יישובם מופיע ברשימה יהיו זכאים להנחה במס הכנסה אם הם המתגוררים במקום בפועל 12 חודשים רצופים ויותר.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור, יקבל את החלק היחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.

תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 101 ויצרף אישור על היותו תושב קבוע במקום מהרשות המקומית או מהוועד המקומי על גבי טופס 1312א.

המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

 

חוזרים
פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית