אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס תשומות מכלי רכב
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס תשומות מכלי רכב הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ניכוי מס תשומות מכלי רכב

תקנה 14(א) לתקנות מס ערך מוסף, שהותקנה מכוח סעיף 44(1) לחוק מס ערך מוסף, אוסרת על העוסק לנכות את מס התשומות מכלי רכב בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי", גם אם הרכב משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצורכי העסק.
להלן נוסח הגדרת רכב פרטי בתקנה 1.
"רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית לתקנות מס ערך מוסף דומה לו במהותו או זהה לו.
כלומר, לא ניתן לנכות מס תשומות מכלי רכב לגבי כל רכב ששוקל פחות מ-3.5 טון או שנמנה עם אחד מכלי הרכב שנמצא ברשימת כלי הרכב שפרסמה רשות המסים.
ניכוי מס תשומות מאופנועים - הגדרת רכב פרטי בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף אינה כוללת אופנוע. ולכן לכאורה ניתן לנכות מס תשומות מאופנועים.
ואולם, למרות האמור לעיל, לא כל ניכוי מס תשומות מאופנועים יותר בניכוי. בחוזר רשות המסים נאמר שיש להפעיל את הוראות תקנה 18 לתקנות לגבי ניכוי מס תשומות כשיש הוצאה מעורבת, וזאת מאחר שהרשויות יוצאות מנקודת הנחה כי תשומות האופנוע ישמשו גם לחיים הפרטיים, ולכן מדובר בתשומה מעורבת שלא מתירה ניכוי מס תשומות מלא מאופנועים. מנהל מע"מ לא קבע את אחוז הניכוי, ולכן אם עיקר השימוש הוא לעסק - יותרו 2/3 מהתשומה בניכוי מס תשומות מאופנועים, ואם עיקר השימוש אינו לעסק - יותר 1/4 מהתשומה בניכוי מס תשומות מאופנועים, הכול לעניין הרכישה וכן לתפעול השוטף.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית