אישור
דף הבית > חשבפדיה > כללי המרה לש"ח
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

כללי המרה לש"ח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 240א לפקודת מס הכנסה מסמיך את הנציב לקבוע כללי המרה שלפיהם יתורגמו לשקלים חדשים הכנסה, הכנסה חייבת, הפסדים, הוצאות ותשלומי מס של נישום על הכנסותיו שמקורם מחוץ לישראל.

מכוח סעיף 240א פורסמו כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל) התשס"ד-2003.

עם המעבר לשיטת המיסוי הפרסונלית במסגרת הרפורמה במס והרחבת בסיס המס למישור הבין-לאומי, נוצר מצב שלפיו כלל ההכנסות של תושבי ישראל, לרבות אלה שמקורן מחוץ לישראל, חייב במס לפי פקודת מס הכנסה. עובדה זו יצרה מצב, שבו נדרש תרגום שוטף לשקלים של פעולות שבוצעו במטבעות שונים.

הכללים חלים כאמור על הכנסות חוץ כמשמעותן בסעיף 199 לפקודה, כלומר על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל וכן על מסי חוץ הקובעים באותו סעיף.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית