אישור
דף הבית > חשבפדיה > כפל מס - מיסוי בין-לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

כפל מס - מיסוי בין-לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

כפל מס - מיסוי בין-לאומי:

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בין שתי מדינות המשקף את הסכמתן, בין היתר, בדבר חלוקת זכויות המיסוי והקדמות בזכויות אלו לגבי סוגים שונים של הכנסה.

המטרה המוצהרת של האמנה היא למנוע תשלום כפל מס על אותה הכנסה.

סעיף 196 לפקודת מס הכנסה קובע:  משהודיע שר האוצר בצו, כי נעשה הסכם כמפורש בצו עם מדינה פלונית ליתן הקלה ממסי-כפל לעניין מס הכנסה וכל מס אחר כיוצא בו המוטלים לפי דיני אותה מדינה (להלן: "מדינה גומלת"), וכי מן המועיל הוא שיינתן להסכם זה תוקף בישראל - יהא תוקף להסכם (להלן: "ההסכם") לעניין מס הכנסה, על אף האמור בכל חיקוק.

בסעיף זה, "מדינה" - לרבות שטח מחוץ לישראל שאינו מדינה, המנוי בתוספת ראשונה א1.

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית