אישור
דף הבית > חשבפדיה > מוסד ציבורי מיסוי מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מוסד ציבורי מיסוי מקרקעין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר באופן שונה מוסד ציבורי, אך נוסף על כך קובע כי מוסד ציבורי שנקבע לעניין סעיף 46 לפקודה, יראוהו כמוסד ציבורי גם לעניין חוק מיסוי מקרקעין. הגדרת מוסד ציבורי בחוק מיסוי מקרקעין כוללת מוסד לדת, לחינוך, למדע, לבריאות, לסעד או לספורט, או למטרה ציבורית אחרת, שנקבע על ידי שר האוצר ואינו מיועד להפקת רווחים. כלומר, הגדרת מוסד ציבורי בחוק מיסוי מקרקעין היא הגדרה רחבה יותר מאשר בפקודה. 

סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור מלא או חלקי ממס שבח למוסד ציבורי, בתנאי שהוא מקיים את התנאים הקבועים בחוק. סעיף 49ב(6) מעניק פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים שקיבל המוסד בירושה, וכן קובעות תקנות מס רכישה הקלה בשיעור מס הרכישה שיוטל על המוסד בעת רכישת זכות במקרקעין.

בעת מכירת זכות במקרקעין למוסד ציבורי ללא תמורה, לתורם לא נוצרת חבות במס שבח אולם אין הוא זכאי לזיכוי ממס.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית