אישור
דף הבית > חשבפדיה > מחילת חוב
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מחילת חוב הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

פקודת מס הכנסה

אדם שבשנת חוב פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור הכנסתו החייבת - יראו את החוב כחלק מהכנסתו באותה שנה.

חוב שנעשה רע בשנת המס - רשאי בעל החוב (הנושה) לתבוע אותו כהוצאת חוב רע על פי סעיף 17(4) לפקודה. תביעת הוצאה כאמור על ידי הנושה יכולה להעיד על קיומה של "הכנסה ממחילת חוב" בידי החייב, על פי סעיף 3(ב) לפקודה.

גם במקרים שבהם החוב הרע הוא בבחינת הפסד הון או הוצאה הונית בידי הנושה, יש לבחון התגבשות הכנסה ממחילת חוב בידי החייב.ּמחילת חוב אפשר גם שתתבצע לאו דווקא על רקע של חוב רע.

בהקשר זה יצוין כי גם מקרה שבו החייב נוהג בחובו כאילו הוא נמחל לו - נחשב "מחילת חוב", על פי סעיף 3(ב)(5) לפקודה.

 

פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית