אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מלגות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ביום 3 במארס 2010 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע-2010, שמטרתו הסדרת נושא מיסוי מלגות הקיום. על פי התיקון, מוענק פטור ממס הכנסה לסטודנטים ולחוקרים בגין קבלת מלגה בתקופת הלימודים או בתקופת המחקר.

במקרה שבו ניתנה מלגה לחוקר (כמו במקרה דנן), המלגה תהא פטורה ממס עד לסך של 94,000 ש"ח לשנה (בשנת המס 2012).

ביום 26.1.11 התפרסם ברשומות תיקון מס' 182 לפקודה, אשר תיקן את הגדרת "תמורה" האמורה בסעיף 9(29).

מטרת התיקון היא מתן פטור ממס הכנסה לסטודנטים ולחוקרים בגין קבלת "מלגה" "בתקופת הלימודים" או "בתקופת המחקר", כהגדרת מונחים אלו בסעיף 9(29) לפקודה. כמו כן קובע התיקון העקיף לחוק מע"מ כי "מלגה" כאמור לא תיחשב "שכר" לעניין סעיף 4(ב) לחוק מע"מ ולפיכך לא ישולם בגינה מס שכר בידי המוסד המשלם.

 

שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית