אישור
דף הבית > חשבפדיה > קבוצות רכישה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קבוצות רכישה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

עד תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ותיקון 40 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 החלים על עסקאות מיום 1.1.11 ואילך, נהנו קבוצות הרכישה מחיסכון מס משמעותי במחיר הדירה הסופית. החיסכון התבטא הן ברכישת הקרקע מאדם פרטי ללא תשלום מע"מ והן בהקטנת תשלום מס הרכישה שהיה משתלם בעד עלות הקרקע ולא בעד מלוא עלות הדירה הגמורה. כיום, לאחר שינוי החקיקה בנושא, נוספה לחוק מיסוי מקרקעין הגדרה של 'קבוצת רכישה' ואילו חוק מע"מ קבע כי עסקת אקראי (החייבת במע"מ) כוללת גם מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין. כפועל יוצא חל תשלום מע"מ על רכיב הקרקע גם כאשר קבוצת הרכישה רוכשת את הקרקע מאדם פרטי וכן חל מס רכישה על שווי הנכס הבנוי בעת רכישת קרקע בידי קבוצת רכישה. לפיכך עלו מחירי הדירות בקבוצות רכישה באופו ניכר, וכך נסתם הגולל על תכנון מס זה.

על פי תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006, התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת הזכות לקבוצת רכישה (באמצעות גורם מארגן) חייבת בדיווח על העסקה לרשויות המס.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית