אישור
דף הבית > חשבפדיה > מפעל מוטב
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מפעל מוטב הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מפעל הזכאי לתבוע הטבות מס במסלול החלופי לאחר תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, קרוי בלשון החוק מפעל מוטב. במסגרת תיקון 60, נקבעו במסלול ההטבות החלופי שלושה מסלולי הטבות מסחדשים - מסלול ירוק, מסלול אירלנד ומסלול אסטרטגי.

הבחירה בכל אחד מהמסלולים תעניק לנישום הטבות כגון תקופת פטור ממס ו/או תשלום מס חברות מופחת אשר נקבע על פי אזור הפיתוח שבו ממוקם המפעל המוטב. שיעור המס תלוי בשיעור מחזיקי החוץ בחברה. נוסף על הטבות המס, זכאי המפעל המוטב לפחת מואץ.

כדי להיות זכאי להטבות המס בכל שנת מס במהלך תקופת ההטבות, על החברה לענות להגדרת "חברה מוטבת" אשר בבעלותה "מפעל מוטב", וההטבה תינתן על "הכנסתה המוטבת". כדי שמפעל יחשב למפעל מוטב, עליו לקיים את התנאים שלהלן. לכל תנאי ישנה הגדרה ספציפית בחוק: המפעל הוא מפעל תעשייתי או מלון; המפעל הוא מפעל בר תחרות; לשם הקמתו או הרחבתו בוצעה השקעה מזערית מזכה והמפעל החדש אינו מפעל מאושר.

חברה מוטבת המחלקת דיווידנד מתוך הכנסה מוטבת שהייתה פטורה ממס, תהא חייבת בשנת המס שבה חולק הדיווידנד במס על סכום הדיווידנד שחולק, לרבות סכום מס החברות בשיעור שבו הייתה מחוייבת על הכנסתה אילולא הייתה פטורה ממס לפי סעיף 47 לחוק. נוסף על כך, שיעור המס החל על דיווידנדים המשתלמים מתוך הכנסתו המוטבת של המפעל הוא 15% (מהכנסה פטורה ומהכנסה לא פטורה) והוא מותנה בכך שהדיווידנד חולק בתוך 12 שנים מתום תקופת ההטבות.

עודנקבע כי הטבות המס במסלולהמס אינן מצריכות את אישורההמקדמי של רשות המסים, וכי נישום העומד בקריטריונים שנקבעו בחוק יהארשאי לתבוע את הטבותהמס בדוח המס השנתי, בבחינת "מסלול ירוק". עם זאת, ניתן לפנות לרשות המסים בבקשה להסדר מס מקדמי כדי לאשר את עמידת המפעל המוטב בתנאי החוק והזכאות להטבות המס.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית