אישור
דף הבית > חשבפדיה > מקדמות ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מקדמות ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מקדמות דמי הביטוח נקבעות בדרך כלל פעם אחת בתחילת השנה. המקדמות מחושבות כדלקמן: לפי ההכנסה שנקבעה בשומה האחרונה של מס הכנסה שנתקבלה במוסד לביטוח לאומי; או על פי הצהרת המבוטח כאשר לא התקבלה עדיין שומת מס בביטוח הלאומי; או על פי הצהרה שהתקבלה במועד מאוחר יותר ממועד קבלת השומה, לדוגמה בעת שינוי מקדמות דמי ביטוח במהלך השנה.

כל פנקס מקדמות מכיל שוברי תשלום כולל שובר ריק, אישור שנתי למס הכנסה, מידע על ההכנסה החייבת בדמי ביטוח, מידע על המעמד הביטוחי במוסד לביטוח לאומי, שובר המאפשר הצטרפות להוראת קבע, מידע בגין אופן חישוב דמי הביטוח ועוד.

מבוטחים המשלמים בהוראת קבע מקבלים את המידע בהודעה מחליפת פנקס.

יש להקפיד לבדוק את ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ואת המעמד, כדי לבחון שינוי במקדמה ובמיוחד הגדלתה.

מועד השינוי של המקדמות

עדכון המקדמות במוסד לביטוח לאומי נעשה ביום שבו מתקבלת הצהרת המבוטח על הבקשה לשינוי במקדמה. האחריות על השינוי במקדמה חלה על המבוטח בלבד, ואם הבקשה מוגשת על ידי מייצג, יש למייצג סמכות לחתום עליה במקומו רק במקרה של הגדלת מקדמות.

אפשר להגדיל או להקטין את המקדמות פעם אחת ברבעון, ארבע פעמים בשנה.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית