אישור
דף הבית > חשבפדיה > משמרות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

משמרות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 10 לפקודת מס הכנסה הוא סעיף המסגרת בקשר להנחה במס על שכר של עובדים שכירים בגין עבודת משמרות.
הסעיף מסמיך את שר האוצר לתת הטבות מס בצורת זיכוי ממס, או ניכוי מההכנסה, או שיעורי מס נמוכים. ההטבה במס הניתנת כיום היא בצורת זיכוי מהמס על שכר בגין עבודת משמרות וזאת על פי תקנות מס הכנסה - שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות. הגדרת משמרות בתקנות הינה:
"משמרת שנייה" - עבודת המשמרת השנייה מתחילה לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה 2:00 בצהריים, והיא נמשכת כמכסת העבודה היומית המלאה שאינה פחותה משבע שעות רצופות.
אם במפעל עובדים אחר הצהריים ואין עבודת בוקר לא תינתן הטבת מס. חייבת להיות עבודה רצופה וקבועה בשתי משמרות לפחות.
"משמרת שלישית" - עבודת המשמרת השלישית מתחילה לאחר תום שעות העבודה של המשמרת השנייה, והיא נמשכת כמכסת עבודה יומית מלאה שאינה פחותה משש שעות רצופות. אם כך, בשתי המשמרות, השנייה והשלישית, מדובר בעבודה במשרה מלאה ולא חלקית.
"תוספת משמרות" - תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.
הערה: ההנחה במס מגיעה על עבודה במכסה מלאה של משמרת ולא על עבודה חלקית בתוך המשמרת. כלומר, מי שעובד במשרה רגילה ו"גולש" בשעות נוספות למשמרות, לא יזכה להנחה ממס על אותן שעות עבודה בחלק מהמשמרת.

התנאים לקבלת הזיכוי ממס
ההטבה במס ניתנת בתנאים אלה:
המפעל הוא "מפעל תעשייתי" - המעביד הוא מפעל תעשייתי, שעיקר פעילותו בשנת המס הייתה פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מיסים), התשכ"ט-1969. אין הכרח שהמעביד יהיה "חברה תעשייתית" דווקא; לפיכך תחול ההקלה גם על מעביד יחיד או שותפות, ובלבד שבבעלותם מפעל יצרני.
קיום הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ותשלום תוספת משמרות על פיהם:
על המעביד חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, שבו נקבע סידור שלפיו משתלמת תוספת שכר בעד עבודה במשמרות (שני תנאים מצטברים).
הטבת המס
יינתן זיכוי מהמס בשיעור 15% מהכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית. סכום הזיכוי לא יעלה על 11,280 ש"ח בשנת המס 2014 וסכום הזיכוי החודשי הוא 940 ש"ח לחודש בשנת המס 2014. עובד שהכנסתו השנתית עולה על סך של 128,520 ש"ח , 10,710 ש"ח בחודש בשנת המס 2014 לא יהא זכאי להטבה בשל חלק ההכנסה העולה על סכום זה.

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית