אישור
דף הבית > חשבפדיה > מתנדבים ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מתנדבים ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ביטוח לאומי

מתנדבים מבוטחים בביטוח לאומי בענף נפגעי עבודה בלבד. ביטוחם נעשה אך ורק כאשר העמותה המעסיקה אותם מגישה למל"ל טופס הפניית המתנדב להתנדבות במקום מסויים ועל פי רשימה סגורה המופיעה בתקנות.

מתנדבים בעמותות שאינן רשומות בתקנות הביטוח הלאומי אינם מבוטחים בביטוח לאומי והעמותות המעסיקות אותם יבטחו אותם בביטוח פרטי.

סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מיהו מתנדב.

כדי להיחשב "מתנדב" על-פי חוק זכויות מתנדבים יש להתנדב במסגרת התנאים, שנקבעו בחוק . חשוב לציין, שעל מתנדב לא חלות הגבלות גיל או תושבות, ובלבד שביצע את ההתנדבות בישראל.

התנדבות על פי הפניה

התנדבות, שלא בשכר (הכוונה היא לשכר, החייב בדמי ביטוח ולא, למשל, להחזר הוצאות אש"ל) למען הזולת, כפופה להפניה מוקדמת של גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, שנעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או תועלת ציבורית, כמשמעותן בחוק ובתקנות, תיחשב "התנדבות" על פי החוק. מטרות אלה כוללות עזרה לנכים, לחולים או למשפחותיהם, חינוך מבוגרים, קליטת עולים, טיפול במשפחות שכולות, אבטחת פעולות חינוכיות וכו'.

הפניית המתנדב לפעולת ההתנדבות, מטעם גוף שאושר לכך, צריכה להינתן בטרם החל המתנדב בפעולת ההתנדבות.

המתנדב מבוטח בביטוח הלאומי בביטוח נפגעי עבודה דלקמן:

הגמלאות למתנדב שנפגע ולתלויים בו - דמי פגיעה, גמלאות נכות וגמלאות תלויים, וכן הגמלאות בעין - ריפוי, החלמה, שיקום רפואי וכן שיקום מקצועי - זהות לגמלאות, הניתנות לנפגעי עבודה ובכפוף להוראות החוק, החלות על נפגעי עבודה ועל התלויים בהם. הגמלאות בעין ניתנות למתנדב ללא תלות בגילו.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית