אישור
דף הבית > חשבפדיה > נאמנות הדירה ובלתי הדירה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נאמנות הדירה ובלתי הדירה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

נאמנות היא מוסד משפטי מוכר בעולם המשפט בישראל ובארצות רבות. זוהי מערכת יחסים משפטיים הנוצרת בחייו של אדם או בעקבות פטירתו, ויוצרת זיקה בין הנאמן לבין נכס לטובת נהנה או למטרה אחרת. ככלל, הנאמנות קמה מכוח הסכם בין היוצר לנאמן. בפרק הנאמנויות בפקודה, פרק רביעי 2, הוגדרו כמה סוגים של נאמנויות. כל נאמנות יכולה להיות נאמנות הדירה או נאמנות בלתי הדירה.

נאמנות הדירה מוגדרת בסעיף 75ג לפקודה כנאמנות שבה נשאר בידי היוצר הכוח להשפיע על פעולות הנאמן. לפיכך קובע הסעיף כי נאמנות תיחשב לנאמנות הדירה אם היא מקיימת את אחד מהתנאים הבאים:

1.   קיימת אפשרות לבטל את הנאמנות, להעביר או להחזיר ליוצר או לחליפו נכס או הכנסה.

2.   אחד או יותר מן הנהנים בנאמנות הוא היוצר או בן זוגו, או שהיוצר יכול להפוך לנהנה.

3.   אחד או יותר מן הנהנים הוא ילדו של היוצר שבשנת המס טרם מלאו לו 18 שנים, והיוצר או בן זוגו עדיין בחיים.

4.   אחד הנהנים הוא חבר בני אדם שאינו מוסד ציבורי, אשר היוצר או חליפו הוא בעל שליטה מהותי בו.

5.   היוצר הוא הנאמן או "מגן הנאמנות".

6.   חבר בני אדם שאינו מוסד ציבורי, אשר היוצר או חליפו הוא בעל שליטה מהותי בו הוא גם הנאמן בנאמנות.

7.   זהות אחד או יותר מן הנהנים אינה ידועה ואם הוא חבר בני אדם, זהות בעל מניות, במישרין או בעקיפין, אינה ידועה.

על פי ההגדרות בסעיף ניתן לומר כי נאמנות תיחשב לנאמנות הדירה אם ליוצר או לקרובו ישנה היכולת, במישרין או בעקיפין, לכוון את פעילותו של הנאמן; לתת הוראות לגבי דרך ניהול הנאמנות, נכסיה, שינוי הנהנים בה, או חלוקת הנכסים וההכנסות ואישורו נדרש לפעולות הנאמן. גם יכולתו של היוצר להורות על ביטול הנאמנות או על החלפתו של הנאמן תהפוך את הנאמנות להדירה.

נאמנות בלתי הדירה מוגדרת בסעיף על דרך השלילה. כלומר, נאמנות שאינה נחשבת לנאמנות הדירה, תיחשב לנאמנות בלתי הדירה ובלבד שיוצר הנאמנות מסר לפקיד השומה תצהיר כי הנאמנות היא בלתי הדירה.

 

מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית