אישור
דף הבית > חשבפדיה > נטול יכולת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נטול יכולת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיפים 44 ו-45 לפקודת מס הכנסה מעניקים זיכוי במס בגין קרוב נטול יכולת. סעיף 44 לפקודה מעניק זיכוי בגין החזקת ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין במוסד מיוחד. סעיף 45 לפקודה מעניק (החל משנת 2003) שתי נקודות זיכוי למי שיש לו ילד משותק, עיוור וכו'.

עד התיקון לפקודה (מס' 132), התשס"ב-2002, היה אפשר ליהנות משתי נקודות זיכוי בגין קרוב נטול יכולת גם בעד הורה או הורה של אחד מבני הזוג.

החל מהתיקון לפקודה (מס' 105), התשנ"ה-1995, אי אפשר ליהנות הן מהוראות סעיף 44 לפקודה והן מהוראות סעיף 45 לפקודה.

אפשרות הזיכוי מכוח הסעיפים האמורים לעיל הותנתה בגובה ההכנסה של הקרוב נטול היכולת ובן זוגו, כך לפי תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד). נחזור ונדגיש כי מדובר בהכנסות נטול היכולת.

סעיפים 44 ו-45 לפקודת מס הכנסה דנים ביחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר, בין ששהה במוסד מיוחד ובין ששהה בבית.

על פי סעיף 44 הנישום יהיה זכאי לזיכוי מהמס בגובה 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם, העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. הזיכוי מותנה כאמור בתקרת הכנסה של נטול היכולת ובן זוגו.

על פי סעיף 45 יבואו בחשבון בחישוב המס של היחיד או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית