אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי הוצאות נסיעה לחו"ל / נסיעות לחו"ל
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי הוצאות נסיעה לחו"ל / נסיעות לחו"ל הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הוצאות נסיעה לחו"ל יוכרו לצורכי מס אם הוצאו לצורך ייצור ההכנסות. מלבד הוצאות הנסיעה לחו"ל, בגדר הוצאות הנסיעה המוכרות אפשר להכיר גם בהוצאות השהייה בחו"ל. הוצאות אלה יוכרו גם אם הוצאו בידי עובדיו של המעסיק, שנשלחו לחו"ל מטעמו.

יש לצרף קבלות נאותות על אלה: הוצאות לינה, כרטיסי טיסה ונסיעות. מסמכים הכוללים הוצאות בעד אנשים נלווים - יש לערוך ולהציג באופן נפרד.

אם סכום הוצאות הלינה כלל גם תשלום בעד ארוחות, אזי לשם הוכחת ההוצאה יידרש מסמך שיצוינו בו הפרטים כלהלן: שם הנוסע, תפקידו, יעד הנסיעה (כל ארץ בנפרד), מטרת הנסיעה, ימי השהות העסקיים בחוץ לארץ (בכל ארץ בנפרד, מתאריך עד תאריך) וסכום ההוצאה בכל סעיף.

שער הדולר ביום ההוצאה יקבע את חישוב הסכום בש"ח אשר מותר לנכותו. שלטונות המס מתירים לנכות את ההוצאות על פי שער המטבע ביום ההוצאה, כאמור. ואולם, אם לא הוכח יום ההוצאה בקבלות, אזי יום רכישת המט"ח יהיה היום הקובע להוצאה. הדבר חשוב בעיקר כאשר השינויים בשער המטבע ניכרים.

תקנה 2(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 קובעת את סוגי ההוצאות בחו"ל שיוכרו על פי התנאים הקבועים בתקנות, כדלקמן:

(א)  רכישת כרטיסי טיסה במחלקת תיירים, במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה.

(ב)  סכומים בשל הוצאות לינה.

(ג)   הוצאות שהייה (אם נדרשו הוצאות לינה ואם לא נדרשו).

(ד)  השכרת רכב.

(ה)  אם שהה הנישום בחו"ל במשך תקופה רצופה העולה על עשרה חודשים, אזי יותרו לו הוצאות חינוך בשל חינוך ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית